Γεωαναφορά ιστορικών αεροφωτογραφιών με την χρήση του ArcMαp – Οδηγός

georef_aerial

Οι αεροφωτογραφίες που λήφθηκαν στο παρελθόν χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να εξαγάγουμε συμπεράσματα για τις μεταβολές που συνέβησαν στο τοπίο με την πάροδο του χρόνου. Χρησιμοποιούνται σε όλες τις επιστήμες που ασχολούνται με την γεωπληροφορία. Στην δασική επιστήμη, μεταξύ των άλλων, μας παρέχουν στοιχεία για αλλαγές των χρήσεων γης όπως μεταβολή δασικών εκτάσεων λόγω εκχερσώσεων για αγροτική ή οικιστική χρήση.

Συνέχεια

Γεωαναφορά χαρτών ΓΥΣ 1:5.000 με την χρήση του ArcMAp – Οδηγός

Georeferencing

Ως Γεωαναφορά (Georeference) ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία προσδίδονται πραγματικές γεωγραφικές συντεταγμένες επιθυμητού συστήματος αναφοράς συντεταγμένων σε μία ψηφιακή εικόνα που έχει προέλθει από σάρωση ενός αναλογικού χάρτη ή μίας αεροφωτογραφίας σε συσκευή σαρωτή (scanner).

Συνέχεια