Γεωαναφορά ιστορικών αεροφωτογραφιών με την χρήση του ArcMαp – Οδηγός

georef_aerial

Οι αεροφωτογραφίες που λήφθηκαν στο παρελθόν χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να εξαγάγουμε συμπεράσματα για τις μεταβολές που συνέβησαν στο τοπίο με την πάροδο του χρόνου. Χρησιμοποιούνται σε όλες τις επιστήμες που ασχολούνται με την γεωπληροφορία. Στην δασική επιστήμη, μεταξύ των άλλων, μας παρέχουν στοιχεία για αλλαγές των χρήσεων γης όπως μεταβολή δασικών εκτάσεων λόγω εκχερσώσεων για αγροτική ή οικιστική χρήση.

Συνέχεια