Γεωαναφορά ιστορικών αεροφωτογραφιών με την χρήση του ArcMαp – Οδηγός

georef_aerial

Οι αεροφωτογραφίες που λήφθηκαν στο παρελθόν χρησιμοποιούνται για να μας βοηθήσουν να εξαγάγουμε συμπεράσματα για τις μεταβολές που συνέβησαν στο τοπίο με την πάροδο του χρόνου. Χρησιμοποιούνται σε όλες τις επιστήμες που ασχολούνται με την γεωπληροφορία. Στην δασική επιστήμη, μεταξύ των άλλων, μας παρέχουν στοιχεία για αλλαγές των χρήσεων γης όπως μεταβολή δασικών εκτάσεων λόγω εκχερσώσεων για αγροτική ή οικιστική χρήση.

Συνέχεια

Γεωαναφορά χαρτών ΓΥΣ 1:5.000 με την χρήση του ArcMAp – Οδηγός

Georeferencing

Ως Γεωαναφορά (Georeference) ορίζεται η διαδικασία κατά την οποία προσδίδονται πραγματικές γεωγραφικές συντεταγμένες επιθυμητού συστήματος αναφοράς συντεταγμένων σε μία ψηφιακή εικόνα που έχει προέλθει από σάρωση ενός αναλογικού χάρτη ή μίας αεροφωτογραφίας σε συσκευή σαρωτή (scanner).

Συνέχεια

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών – πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

gislayers

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών έχουν σαν κυρίαρχο στόχο τον χωρικό σχεδιασμό, χρησιμοποιούνται δηλαδή μέσα από πολλές προσεγγίσεις στην διατύπωση και αξιολόγηση πολιτικών και προγραμμάτων που αναφέρονται στο φυσικό ή περιβαλλοντικό σχεδιασμό, από τοπικό μέχρι και εθνικό επίπεδο.

Συνέχεια

Ο Πετρίτης (Falco peregrinus)

p2

Aν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τη Ferrari των πουλιών – και όχι μόνο – σίγουρα ο αδιαφιλονίκητος νικητής θα ήταν ο πετρίτης. Γιατί, όταν μιλάμε για τον πετρίτη, ουσιαστικά μιλάμε για το ταχύτερο ζώο του πλανήτη, όταν εκτελεί κάθετες εφορμήσεις. Ορισμένα πειράματα και μετρήσεις έχουν υπολογίσει την ταχύτητά του κατά τις εφορμήσεις του προς κάποιο θήραμα σε πάνω από 300χλμ/ώρα, με ορισμένες εκτιμήσεις να μιλούν για ταχύτητες κοντά στα 400χλμ/ώρα, ασύλληπτες για κάθε άλλο έμβιο όν!

Συνέχεια